Нормативна база

  1. Статут Громадської організації «Всеукраїнська асоціація ендоваскулярної нейрорентгенохірургії»
  2. ВИПИСКА з Єдиного державного реестру юридичних осiб, фiзичних осiб-пiдприємцiв та громадських формувань ГРОМАДСЬКА ОРГАНIЗАЦIЯ “УКРАЇНСЬКА АСОЦIАЦIЯ ЕНДОВАСКУЛЯРНОЇ НЕЙРОРЕНТГЕНОХIРУРГIЇ”
  3. ПОЛОЖЕННЯ про запобігання конфлікту інтересів під час проведення заходів безперервного професійного розвитку та недопущення залучення i використання коштів фізичних (юридичних) осіб для реклами лікарських засобів, медичних виробів aбo медичних послуг Громадської Організації «Всеукраїнська асоціація ендоваскулярної нейрорентгенохірургія»
  4. ПОЛОЖЕННЯ про методологію оцінювання набутих знань, компетентностей та практичних навичок працівників сфери охорони здоров’я в навчальному процесі Громадської Організації «Всеукраїнська асоціація ендоваскулярної нейрорентгенохірургія»
  5. ПОЛОЖЕННЯ про оцінку заходів безперервного професійного розвитку на ознаки академічної доброчесності та дотримання принципів доказової медицини Громадської організації «Всеукраїнська асоціація нейрорентгенохірургії»