ІХ науковий симпозіум з міжнародною участю „Актуальність та межи використання ендоваскулярних технологій в нейрохірургії ”, 13 — 16 квітня 2022, м.Львів

Реєстраційна форма

Попередня программа симпозіуму

Вимоги до публікації тез

Шановні колеги,
через початок війни симпозіум перенесено на не визначений термін.

Шановні колеги!

Запрошуємо всіх бажаючих прийняти участь у роботі IX наукового симпозіуму з міжнародною участю:

“АКТУАЛЬНІСТЬ ТА МЕЖІ ВИКОРИСТАННЯ ЕНДОВАСКУЛЯРНИХ ТЕХНОЛОГІЙ В НЕЙРОХІРУРГІЇ”

Дата проведення симпозіуму: 13 — 16 квітня 2022 року
Місце проведення: м. Львів

Організатори Симпозіуму:

 • ДУ «НАУКОВО-ПРАКТИЧНИЙ ЦЕНТР ЕНДОВАСКУЛЯРНОЇ НЕЙРОРЕНТГЕНОХІРУРГІЇ НАМН УКРАЇНИ»
 • ГО «ВСЕУКРАЇНСЬКА АСОЦІАЦІЯ ЕНДОВАСКУЛЯРНОЇ НЕЙРОРЕНТГЕНОХІРУРГІї»
 • КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО ” ЛЬВІВСЬКЕ ТЕРИТОРІАЛЬНЕ МЕДИЧНЕ ОБ’ЄДНАННЯ ” БАГАТОПРОФІЛЬНА КЛІНІЧНА ЛІКАРНЯ ІНТЕНСИВНИХ МЕТОДІВ ЛІКУВАННЯ ТА ШВИДКОЇ МЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ
 • ЛЬВІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ДАНИЛА ГАЛИЦЬКОГО

До участі в роботі наукового симпозіуму запрошуються вчені та спеціалісти: ендоваскулярні нейрохірурги, неврологи, нейрохірурги, інтервенційні радіологи, радіохірурги, судинні хірурги, радіологи, нейроанестезіологи, нейроофтальмологи, кардіологи.

Планується заслухати та обговорити доповіді провідних спеціалістів з ендоваскулярної нейрорентгенохірургії, судинної хірургії та провести майстер-класи провідних виробників медичного інструментарію для ендоваскулярних операції.

Оргкомітет:

 • Щеглов Дмитро Вікторович – Директор ДУ «Науково-практичний Центр ендоваскулярної нейрорентгенохірургії НАМН України», заслужений лікар України, д.мед.н.
 • Нетлюх Андрій Михайлович – професор кафедри невропатології і нейрохірургії ФПДО ЛНМУ ім. Данила Галицького.
 • Свиридюк Олег Євгенович – завідувач відділенням ендоваскулярної нейрорентгенохірургії судинних захворювань головного та спинного мозку ДУ «Науково-практичний Центр ендоваскулярної нейрорентгенохірургії НАМН України», старший науковий співробітник, к.мед.н.
 • Загородній Віталій Миколайович – завідувач відділенням ендоваскулярної судинної і загальної нейрохірургії ДУ «Науково-практичний Центр ендоваскулярної нейрорентгенохірургії НАМН України», старший науковий співробітник, лікар-нейрохірург вищої категорії, к.мед.н.
 • Мамонова Марина Юріївна – к.мед.н., асистент кафедри АІТ НМУ ім. О.О. Богомольця, секретар ДО “Всеукраїнська Асоціація Ендоваскулярної Нейрорентгенохірургії»
 • Пастушин Олександр Анатолійович – лікар – нейрохірург ДУ «Науково-практичний Центр ендоваскулярної нейрорентгенохірургії НАМН України»
 • Виваль Микола Богданович – лікар – нейрохірург ДУ «Науково-практичний Центр ендоваскулярної нейрорентгенохірургії НАМН України»

Мамонова Марина Юріївна, тел. +380 50 310 19 44 (Учасникам медичної виставки)
Пастушин Олександр Анатолійович, тел. +380 95 822 19 92
Виваль Микола Богданович, тел. +380 97 709 97 77

Попередня программа симпозіуму

Програма_предварительная-Львів

Вимоги до публікації тез

Тези будуть входити до Матеріалів симпозіуму, плануються до публікації у черговому номері журналу окремим розділом, тому потребуються попередньої редакції та корекції. Обсяг – без обмеження, мова: українська, англійська або російська. У разі подання тез українською або російською мовами необхідне скорочене резюме англійською мовою (структуроване, 1800 – 2000 знаків). Текст – в редакторі Microsoft Word без переносу слів, шрифт – Times New Roman, 14 пт, інтервал між рядками – 1,5, поля з усіх сторін – по 20 мм, схеми, таблиці, малюнки, діаграми до тез – приймаються. Структура: назва, автори, місце роботи, місто, актуальність, мета, матеріали та методи, результати та обговорення, висновки, ключові слова. 

Публікація тез – безкоштовна.