VІІ науковий Симпозіум з міжнародною участю „Інтервенційна радіологія: значення та роль в сучасній медицині”, 15-16 листопада 2018 р., м.Київ

Запрошуємо Вас прийняти участь у роботі
VII наукового симпозіуму з міжнародною участю
„Інтервенційна радіологія: значення та роль в сучасній медицині”
якій відбудиться 15-16 листопада 2018 р. у PREMIER Hotel Rus, вул. Госпітальна, 4, Київ.
 Організатори Симпозіуму:
–      ГО „Всеукраїнська асоціація ендоваскулярної нейрорентгенохірургії”
–      ДУ «Науково-практичний Центр ендоваскулярної нейрорентгенохірургії НАМН України»
–      Національна Академія Медичних Наук України
Основні тематичні напрямки конференції:
–  Історія розвитку інтервенційної радіології у світі та в Україні.
–  Досягнення інтервенційної радіології та нейрорадіології в Україні: медичні аспекти застосування, можливості лікування різної патології.
–  Ендоваскулярне, радіохірургічне, мікрохірургічне та комбіноване лікування  судинної патології нервової систем: церебральні аневризми, артеріо-венозні мальформації, геморагічні та ішемічні інсульти, стенози та тромбози судин голови та шиї.
–  Інтервенційна радіологія у лікуванні патології інших органів та систем: можливості, результати, успіхи, перспективи, цікаві клінічні випадки, помилки, нестандартні ситуації та їх рішення.
Під час симпозіуму відбудеться виставка лікарських препаратів, медичного обладнання та інструментів. Всі учасники конференції отримають сертифікат.
До участі в роботі наукового симпозіуму запрошено вчені та спеціалісти: ендоваскулярні нейрохірурги, неврологи, нейрохірурги, інтервенційні радіологи, радіохірурги, судинні хірурги, радіологи, нейроанестезіологи, нейроофтальмологи, кардіологи та інш.
Відкриття симпозіуму 15 листопада 2018 р. у 9.00, реєстрація учасників з 8.00.
Інформація на сайті http://neuroradiology.org.ua
Симпозіум офіційно внесено до Реєстру з’їздів, конгресів, симпозіумів та науково-практичних конференцій МОЗ та НАМН України на 2018 рік. Учасники мають можливість отримати офіційне відрядження з місця роботи.
С повагою, Голова ГО «ВАЕН»
Директор ДУ «Науково-практичний Центр
ендоваскулярної нейрорентгенохірургії
НАМН України»,
заслужений лікар України, д.мед.н.                                                                                     Д.В. Щеглов
Оргкомітет:
  • Щеглов Дмитро Вікторович – Директор ДУ «Науково-практичний Центр ендоваскулярної нейрорентгенохірургії НАМН України», заслужений лікар України, д.мед.н.
  • Свиридюк Олег Євгенович – завідувач відділенням ендоваскулярної нейрорентгенохірургії судинних захворювань головного та спинного мозку ДУ «Науково-практичний Центр ендоваскулярної нейрорентгенохірургії НАМН України», старший науковий співробітник, к.мед.н.
  • Загородній Віталій Миколайович – завідувач відділенням ендоваскулярної судинної і загальної нейрохірургії ДУ «Науково-практичний Центр ендоваскулярної нейрорентгенохірургії НАМН України», старший науковий співробітник, лікар-нейрохірург вищої категорії, к.мед.н.
  • Мамонова Марина Юріївна –  к.мед.н., асистент кафедри АІТ НМУ ім. О.О. Богомольця, секретар ДО “Всеукраїнська Асоціація Ендоваскулярної Нейрорентгенохірургії»
  • Пастушин Олександр Анатолійович – лікар – нейрохірург ДУ «Науково-практичний Центр ендоваскулярної нейрорентгенохірургії НАМН України»
  • Виваль Микола Богданович – ст. лаборант кафедри нейрохірургії НМАПО ім.П.Л.Шупика
Контакні особи:
  • Мамонова Марина Юріївна, тел. +380 50 310 19 44, info@neuroradiololgy.org.ua
  • Пастушин Олександр Анатолійович, тел. +380 95 822 19 92
  • Віваль Микола Богданович, тел. +380 97 709 97 77, vyval_mukola@ukr.net
Тези та доповіді.
Заявки на доповіді та тези доповідей приймаються до 01 жовтня 2018 року.
Тези будуть опубліковані у збірнику матеріалів симпозіуму.
Тези друкуються  без редакційної  і коректорської правки! 
Оформлення тез: подаються у вигляді файлу word на електронну адресу: info@neuroradiology.org.ua
Обсяг тез не повинен перевищувати 2-3 сторінок, мова: українська, англійська або російська. Текст – в редакторі Microsoft Word без переносу слів, шрифт – Times New Roman, 14 пт, інтервал між рядками – 1,5, поля з усіх сторін – по 20 мм.
Порядок оформлення: повна назва тез великими літерами, жирним шрифтом; прізвище та ініціали авторів; установа, місце, країна; текст; на окремому аркуші вказати відомості про авторів. Публікація тез – безкоштовна.
Учасникам медичної виставки
Контактна особа – Мамонова Марина Юріївна  +380 50 310 19 44, info@neuroradiololgy.org.ua