Правління

Відомості про склад Правління

Посада в організації

Прізвище, ім’я, по батькові

Місце роботи, посада

Голова Правління Щеглов Дмитро Вікторович Заслужений лікар України,
Директор ДУ “НПЦ ЕНРХ НАМН України”,
д.мед.н.
Член Правління Мамонова Марина Юріївна НМУ ім. О.О.Богомольця, кафедра анестезіології та інтенсивної терапії
к.мед.н.
Лікар – анастезіолог