Керівництво

Відомості про склад Правління

Посада в організації Прізвище, ім’я, по батькові Місце роботи,
Посада
Голова Правління Щеглов Дмітро Вікторович Заслужений лікар України,

Директор ДУ “НПЦ ЕНРХ НАМН України”,
д.мед.н.

Член Правління Мамонова Марина Юріївна НМУ ім. О.О.Богомольця, кафедра анестезіології та інтенсивної терапії
к.м.н.
Лікар анастезіолог