Другий Науковий Симпозіум з міжнародною участю «Новітні досягнення ендоваскулярної нейрорентгенохірургії»

 

Шановні колеги!
Запрошуємо вас прийняти участь у роботі
 
Другого наукового симпозіуму з міжнародною участю «Новітні досягнення ендоваскулярної нейрорентгенохірургії»
що буде проходити 11-12 квітня 2013 року у м. Львів, Україна.
Симпозіум офіційно внесено до Реєстру з’їздів, конгресів, симпозіумів та науково-практичних конференцій МОЗ та НАМН України на 2013 рік. Учасники мають можливість отримати офіційне відрядження з місця роботи.
  

Організатори Симпозіуму:
 

Всеукраїнська громадська організація “Українська асоціація ендоваскулярної нейрорентгенохірургії” 

Головне управління охорони здоров’я Львівської обласної державної адміністрації

Управління охорони здоров’я Львівської міської ради

Львівський національний медичний університет ім. Данила Галицького

Кафедра невропатології та нейрохірургії ФПДО

Клінічна міська комунальна лікарня швидкої медичної допомоги

Львівська обласна організація Української асоціації нейрохірургів України

Національна академія медичних наук України

ДУ «Науково-Практичний Центр ендоваскулярної нейрорентгенохірургії НАМН України»

 


 
Сесійні теми:
 1. Сучасні можливості ендоваскулярної нейрорадіології в лікуванні судинної патології головного мозку. Опис окремих цікавих випадків з практики.
 1. Ендоваскулярне лікування аневризм судин головного мозку (мішкоподібних, веретеноподібних, гігантських). Нові технології, проблеми, ускладнення, шляхи їх вирішення, інструментація операцій, нові технічні прийоми, їх обговорення. Фактори прогнозу інтраопераційних і ранніх післяопераційних розривів аневризм, їх профілактика.
 1. Ендоваскулярне лікування АВМ судин головного мозку. Нові технології, уточнення показів до різних методів лікування, порівняльна  оцінка, проблеми при застосуванні, шляхи їх вирішення. Планування радикальності та етапності втручань на підставі аналізу клініко-інструментальних даних.   
 1. Ендоваскулярне лікування при гострій ішемії головного мозку та з метою її профілактики. Внутрішньовенний, внутрішньоартеріальний та комбінований тромболізис, тромбоекстракція, стентування екстра – та  інтракраніальних аартерій,  ускладнення, шляхи їх вирішення.
 1. Ендоваскулярне лікування рідкісної судинної патології  головного та спинного мозку. Каротидно-кавернозні співустя, спінальні АВМ, фібромускулярні дисплазії, хвороба Мойя-мойя і т.д.
 1. Сучасні методи діагностики та нейровізуалізації при судинних аномаліях головного мозку.  (КТ, МРТ, КТА, МРА, КТ-перфузія, дифузно-зважені МРТ, ТКДГ), досвід їх використання в клінічній практиці та інформативність в порівнянні із катетерною ангіографією. Діагностика судинних аномалій з безсимптомним перебігом, тактика їх ендоваскулярного хірургічного лікування. 
 2. Патогенетичні механізми, патофізіологічні та патобіохімічні зміни при гострих і хронічних порушеннях мозкового кровообігу, зумовлених судинними аномаліями головного мозку. Фактори прогнозу перебігу захворювання та засоби лікувальних впливів.
 1. Вазоспазм при субарахноїдальному, паренхіматозному, внутрішньошлуночковому крововиливі. Фактори прогнозу, профілактика, рання діагностика, його вплив на тактику лікування та ендоваскулярні стратегії корекції.
 1. Роль моніторингу в до-, інтра- та післяопераційному веденні хворих з аномаліями судин головного мозку. Моніторинг ВЧТ, неінвазивний та інвазивний моніторинг АТ, їх роль в інтенсивній терапії.
 
Відкриття симпозіуму 11 квітня о 9.30, реєстрація учасників з 8.00.
Нарада ВГО «УАЕН» відбудеться 12 квітня 2013 р.
Адреса проведення симпозіуму:
Готель «Дністер» 4*
вул. Матейка, 6, м. Львів
 
 

Організаційний комітет
 
Шевага В.М., професор кафедри невропатології та нейрохірургії ФПДО Львівського національного медичного університету ім. Данила Галицького, почесний голова Львівської обласної організації «Української асоціації нейрохірургів»
 
Паєнок А.В., професор, завідувач кафедри невропатології та нейрохірургії ФПДО Львівського національного медичного університету ім. Данила Галицького
 
Щеглов Д.В., к.м.н., голова ВГО «Українська асоціація ендоваскулярної нейрорентгенохірургії»
 
Токарський А.Ю., завідувач відділу нейрохірургії КМК ЛШМД м. Львова, головний нейрохірург ГУОЗ ЛОДА
 
Богдан І.С., завідувач клініки неврології та нейрохірургії Центрального військового клінічного госпіталю Західного окружного командування 1120,  голова Львівської обласної організації «Української асоціації нейрохірургів»
 
Шурпяк О.К., завідувач відділу нейрохірургії 8-ї МКЛ м. Львова, головний позаштатний спеціаліст з нейрохірургії УОЗ м. Львова
 
Сало В.М., завідувач відділу інтервенційної радіології КМК ЛШМД, головний позаштатний спеціаліст з інтервенційної радіології УОЗ м. Львова
 
Грищук О.І., к.мед.н., голова Львівського обласного осередку ВГО «Українська асоціація ендоваскулярної нейрорентгенохірургії»
 
Дяків В.В., к.мед.н., головний позаштатний спеціаліст з судинної нейрохірургії ГУОЗ ЛОДА
 
Нетлюх А.М., доцент кафедри невропатології та нейрохірургії ФПДО Львівського національного медичного університету ім. Данила Галицького
 
Кобилецький О.Я., асистент кафедри невропатології та нейрохірургії ФПДО Львівського національного медичного університету ім. Данила Галицького
 
Задорожна Б.В., доцент кафедри невропатології та нейрохірургії ФПДО Львівського національного медичного університету ім. Данила Галицького
 
Пришляк Г.М., завідувач відділу судинної неврології КМК ЛШМД, головний позаштатний спеціаліст з неврології УОЗ м. Львова
 
Щибовик Д.В., лікар-нейрохірург, асистент кафедри невропатології та нейрохірургії  ФПДО Львівського національного медичного університету ім. Данила Галицького
 
Мамонова М.Ю., к.м.н., секретар ВГО «Українська асоціація ендоваскулярної нейрорентгенохірургії»
 

Відповідальний за зустріч:
 
Щибовик Дмитро Володимирович тел. +38(067) 964 02 15
 
Координатори:
 
Мамонова Марина Юріївна, тел. +38(050)310 19 44,
Нетлюх Андрій Михайлович, тел. +38 (067) 934 63 93
Грищук Остап Ігорович, тел. +38 (050) 593 86 27
 
 

 
Реєстраційний внесок для відвідувачів (не членів ВГО «УАЕН») становить  350 грн. (програма, матеріали з’їзду, кофе-брейки). Вартість обіду, гала-вечері, проїзду та проживання до реєстраційного внеску не входять (сплачується окремо, необхідне попереднє замовлення).
Для членів ВГО «УАЕН» реєстраційний внесок включено до повного пакету учасника (реєстрація, програма, матеріали з’їзду, кофе-брейки, обіди, гала-вечеря, проживання у готелі).
Для отримання детальної інформації необхідно звертатися до координаторів.
 
 

 
Тези приймаються до 1 березня 2013 р.
Вимоги до оформлення тез додаються.
Тези відправляти на ел. адресу
 

Вимоги до оформлення тез.
Текст тезисов предоставляется на одном из трех рабочих языков симпозиума: украинский, русский, английский.
 
В первой строке — название доклада прописными буквами с выравниванием по центру (шрифт полужирный).
В следующей строке — фамилия и инициалы авторов доклада строчными буквами.
В следующей строке — полное название организации строчными буквами.
В следующей строке — почтовый адрес организации и телефон строчными буквами.
В следующей строке — электронный адрес (автора или организации) строчными буквами.
 
Далее через одну пустую строку печатается текст тезисов.
Требования к тексту:
 1. Файл – в редакторе Word и формате * doc или  ⃰docx.
 2. Название файла – по фамилии автора тезисов. Имя набирается латинскими буквами  (напр.: Petrenko. doc).
 3. Текст набирается шрифтом «Times New Roman», размер – 14 пт, стиль «нормальный» (обычный), междурядный интервал – 1,5, абзац – 1, 27 см.
 4. Параметры страницы: справа, слева, сверху, снизу – 2 см. Размер бумаги – А 4, ориентация бумаги – книжная.
 5. Не допускается размещение в тексте таблиц, рисунков и схем, а также ссылок на авторов после текста.
 6. В тексте не допускается выравнивание пропусками и наличие переносов.
 7. Объем тезисов – до 2 машинописных страниц формата А4.
 8. Структура тезисов должна включать:
 • Актуальность темы
 • Цель
 • Материалы и методы
 • Результаты
 • Выводы
 
Тезисы будут опубликованы с авторского оригинала без редакционной правки. Ответственность за все ошибки лежит на авторах.
 
Тезисы отправлять на электронный адрес: info@neuroradiology.org.ua
 
 

 

 

Комментарии (0)

Нет комментариев. Ваш будет первым!